Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Doktor Ilmu Ekonomi FEB USU

 1. Implementasi SMM
 2. Pengendalian Dokumen
 3. Pengendalian Record
 4. Mutu Pengukuran Kepuasan Pelanggan
 5. Pembayaran SPP
 6. Mutu Komunikasi
 7. Rapat Tinjauan Manajemen
 8. Penerimaan Tenaga Akademik dan Administrasi
 9. Penilaian Kinerja
 10. Pengajuan PKA
 11. Mutu Pelatihan
 12. Pengajuan AKK
 13. Penyediaan Prasarana
 14. SK DO
 15. Pendataan Mahasiswa Baru
 16. Pembimbing Akademik
 17. Perwalian
 18. Pengajuan Bimbingan
 19. Mutu Perkuliahan
 20. Proses Pembimbingan
 21. Penelitian
 22. Pengisian KRS
 23. Seminar Hasil
 24. Pembuatan KHS dan Transkrip
 25. Kolokium
 26. Ujian Tengah Semester
 27. Ujian Akhir Semester
 28. Perubahan Kurikulum
 29. Penyusunan Kurikulum
 30. Standar Penelitian Disertasi
 31. Ujian Disertasi
 32. Matrikulasi
 33. Penerimaan Mahasiswa Baru
 34. Registrasi Ulang
 35. Dosen Tamu
 36. Tracer Study
 37. Pengangkatan Tenaga Akademik
 38. Pemberhentian Tenaga Akademik
 39. Pengajuan Perjalanan Dinas
 40. Kerjasama
 41. Peminjaman Dosen
 42. Evaluasi Nilai
 43. Pengajuan Pengadaan
 44. Standar Pelaksanaan Ujian DIE